אודות המרכז

זכות גדולה זכה דורנו, באשר נתרבו בו לומדי התורה בכמות עצומה, וספסלי הישיבות והכוללים גדושים בלומדים המאירים את העולם בתורתם. עם זאת, המציאות הכלכלית בדורנו קשה מאוד, ואברכים רבים מגיעים למצבי דחק ועוני, עד פת לחם כפשוטו ממש. 

והנה, מעיקר הדין על כל אדם הנשוי כדת משה וישראל מוטלת החובה לפרנס את אשתו אשר לקח ולדאוג לכל מחסורה, אלא שבדורנו אכשר דרא, ונשות האברכים עמלי התורה נכונות להקריב מעצמן הקרבה על הקרבתן ולעסוק במסחר ובפרנסת הבית, למען יוכלו בעליהן לשבת ולשקוד באהלה של תורה. 

ברם, לעתים מובילה המציאות לכדי שאין בכך די, ההוצאות הבסיסיות גוברות על ההכנסות והבית נכנס לקשיים כספיים, חובות ולחץ גדול ל"ע, ומפאת הטרדות אדם עלול להגיע למצב בו אין בידו לא קמח ולא תורה ר"ל. 

מאידך, אברך המוכן להשקיע זמן מזמנו כדי להגדיל מעט את הכנסותיו כשהוא מוכרח – מוצא את עצמו בלא הכשרה מתאימה, ובלא יכולת לעשות זאת מבלי לנטוש את מסגרת הכולל, על כל  המחירים המתלווים לכך. 

מרכז איל"ן

מרכז איל"ן נוסד כדי לפתור את המצוקה הזו, ולהנגיש לציבור האברכים הזקוק לכך מגוון קורסים אשר יאפשרו להם להישאר במסגרת הכולל, ועם זאת – לנצל זמני פנאי ולהתפרנס מהם בכבוד.

כל הקורסים המועברים במרכז מפוקחים ומותאמים במיוחד לאברכים יראי ה', נמסרים בשעות
בין הסדרים ומאפשרים מגוון עיסוקים שעשויים להשתלב עם חוק לימודיו של האברך, אשר הגמרא היא לחם חוקו. 

בנוסף, מגיש המרכז קורסים לנשות אברכים, המאפשרים להן להגדיל הכנסות ולרכוש מקצועות רווחיים ומועילים, תוך דגש על תחומי עיסוק שיש בהם שליחות התואמת את מעמדן של נשות האברכים.

המרכז מתנהל בהכוונה רציפה של מרנן ורבנן גדולי התורה וראשי הישיבות שליט"א, כל התכנים מפוקחים לחומרא וכל המרצים בו חרדים שומרי מצוות ללא יוצא מן הכלל. במרכז מושם דגש על התאמה לציבור אברכי, ועם זאת – על מקצועיות בלתי מתפשרת ושאיפה לרמה הגבוהה ביותר בכל ענף.

קופת רבותינו

מסיבה זו בחרה קופת רבותינו לסבסד עד %70 בהתאם לזכאות, על עלות הקורס, מתוך הכרה בחשיבות המיזם.

את הזכאות ניתן יהיה לקבל קודם תחילת הלימודים. גובה הזכאות יהא תלוי בשיקולים של הקופה. ההיגיון העומד מאחורי הסבסוד הוא כי על פני אפשרות של תמיכה וקצבה קבועה – הקופה מעדיפה לממן באופן חד פעמי בסכום משמעותי קורס, אשר יאפשר לאברך לייצר הכנסה באופן עצמאי וללא תלות בצדקה, כמעלת הצדקה המהודרת ביותר המוזכרת על ידי הרמב"ם. 

קופת רבותינו פועלת בנשיאות מרן הגאב"ד הגרש"י זעפראני שליט"א, ומשקיעה מאמצים רבים ברווחתם של אברכים עמלי תורה בכל רחבי הארץ. רוצים לתרום או לקבל מידע נוסף? כנסו לאתר הקופה >>

באתר מפורטים הקורסים הנמסרים בתקופה הקרובה במרכז איל"ן, הצטרפו עוד היום ושריינו את מקומכם!